Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä:        fysioterapeutti Riikka Mustonen

Tietosuojavastaava: Riikka Mustonen

                        puh: +358445945221

                        posti@riikkamustonen.fi

 Potilasrekisterin käyttötarkoitus

 • potilaan tutkimisen, kuntoutuksen ja hoidon järjestäminen, lausuntojen laatiminen, hoidon suunnittelu, toteutus, seuranta
 • palveluiden toteuttaminen
 • hoitokäyntien kirjaaminen 

Potilastietorekisterissä olevien tietojen käsittely perustuu lakiperusteiseen velvollisuuteen käsitellä potilastietoja ja rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on potilaiden hoidon järjestäminen. Lisäksi potilastietorekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin. 

Potilastietorekisteri pitää sisällään seuraavat tiedot: 

 • potilaan nimi
 • henkilöturvatunnus
 • yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • asiakasnumero
 • hoidon toteutuksen kannalta muut oleelliset tiedot, kuten lääkärin lausunnot ja lähetteet
 • asiakkaalta pyydetyt luvat ja suostumukset
 • asiakkaan suostumuksella otetut kuvat ja videot

Tietojen säilytysaika

Potilastietorekisteriin kerättyjä potilastietoja säilytetään sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoista antaman asetuksen (298/2009) mukaisesti. Fysioterapiaan liittyviä potilastietoja säilytetään 12 vuotta hoitosuhteen päättymisestä.

Potilastietorekisterin tietolähteet

 • asiakkaan ilmoittamat tiedot
 • tutkimuksen ja hoidon suunnittelun, toteutuksen ja seurannan yhteydessä asiakkaasta muodostetut tiedot
 • lääkärin lähetteet ja lausunnot
 • asiakkaan suostumuksella hankitut tiedot esimerkiksi muista terveydenhuoltolaitoksista, joita voidaan käyttää lainsäädännön rajoissa

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaan yhteystietoja, kuten sähköpostia, nimeä ja osoitetta voidaan siirtää säännönmukaisesti markkinointitarkoituksiin tietosuojalain puitteissa (suoramarkkinointi, Facebookin mainostyökalut ja mielipide- ja markkinointitutkimukset). Yhteystiedoista ei käy ilmi asiakassuhteen laatu.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asianomaisen lupaa. Asiakkaan pyynnöstä ja suostumuksesta oleellisia tietoja voidaan luovuttaa konsultointitarkoituksessa tai hoidon siirtämistarkoituksessa toiselle ammattilaiselle.

Tietoja ei siirretä ilman asiakkaan lupaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Potilastietorekisteri säilytetään manuaalisena aineistona lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain rekisterin pitäjällä. 

Evästeiden (cookies) käyttö

Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. 

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tietokoneelle, tabletille tai puhelimeen (myöhempänä “laite”), eikä evästeet vahingoita laitettasi.

Evästeitä käytetään
• verkkosivujen käyttökokemuksen parantamiseen
• henkilökohtaisten asetustesi muistamiseen
• olennaisen sisällön ja tiedon tarjoamiseen (esim. kohdennetut mainokset)
• verkkosivujen turvallisuuden varmistamiseen
• tilastotietojen keräämiseen verkkosivujemme käytöstä ja mainonnan tehokkuuden mittaamiseen.

Sinua ei voida tunnistaa pelkästään evästeiden perusteella, mutta yhdessä muiden tietojen kanssa ne voidaan yhdistää sinuun. Tällaisissa tapauksissa evästeitä voidaan pitää henkilötietoina. Emme kuitenkaan pyri tunnistamaan sinua evästeiden avulla. Mikäli teemme näin, varmistamme, että evästetietoja käsitellään henkilötietoina sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

Mikäli et halua antaa yllämainittuja tietoja evästeiden muodossa, voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomioithan, että useat toiminnot ja palvelut toimivat asianmukaisesti vain silloin kun evästeet on käytössä. 

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Scroll to Top