Fysioterapia

Mitä fysioterapia on?

Fysioterapian keinoin pyritään edistämään terveyttä, mahdollistamaan liikkuminen ja hyvä toimintakyky. Fysioterapian tavoitteet ovat aina asiakkaan arkeen ja harrastuksiin sidoksissa, mitä hän haluaa saavuttaa ja millainen toimintakyky on hänen arjessaan ja ympäristössään hyvä. Tavoitteeseen tähtäävät keinot tulee olla sellaisia, joista on todistetusti hyötyä, ja jotka tuntuvat asiakkaasta mielekkäältä. Eli,  fysioterapia on asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuvaa.

Fysioterapiassa on peruskoulutuksen lisäksi erilaisia suuntauksia, ja koulutuskokonaisuuksia, ja niistä käytetään erilaisia lyhenteitä ja nimityksiä. Asiakkaan kannalta olennaisinta on se, että asiakkaan ja fysioterapeutin välille syntyy luottamus ja yhteinen käsitys siitä minkä asiakas kokee tärkeäksi omassa arjessaan. 

Fysioterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattilainen, joka on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon. Ammattinimikettä saa käyttää vain koulutuksen suorittaneet henkilöt, ja fysioteapeuttien toimintaa valvoo Valvira.

Vieritä ylös