Moikka!

Fysioterapeutti

Riikka Mustonen

Hyvä fysioterapeutti huomioi koko ihmisen

Fysioterapia on intohimoni, ja syy-seuraussuhteiden selvittäminen on mielestäni yksi palkitsevimmista asioista työssäni. Hyvä alkuhaastattelu ja riittävä tutkiminen antaa fysioterapiaprosessille hyvät suuntaviivat.

Olen valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 2011, ja työuraani olen ehtinyt tehdä useiden potilasryhmien parissa.

Vaikka näissä on usein eri lähtökohdat ja tavoitteet, pohjimmiltaan ihminen on samanlainen, ja hyviä toimintamalleja voidaan soveltaa kaikkiin asiakkaisiin.

Tänään hyvä, huomenna parempi

Käyn säännöllisesti koulutuksissa, ja luen lisäksi paljon kirjallisuutta ja tutkimuksia. Tutkimustietoa tulee valtavasti koko ajan lisää, ja käsitys ihmisen toiminnasta muuttuu koko ajan. Se mitä tiedettiin eilen, on jo tänään muuttunut.

Viimeisin iso koulutuskokonaisuus oli Moving Body (15 op) koulutus, jossa syvennyttiin tuki- ja liikuntaelimistön tutkimiseen ja kuntouttamiseen.  Lisäksi olen käynyt useita äitiysfysioterapiaan syventäviä koulutuksia ja lukuisan määrän muita yksittäisiä koulutuksia. 

Missio

Missioni on auttaa sinua eteen päin parempaa toimintakykyä kohti. 

“Asiakkaan oma tavoite ja päämäärä on kaikkein tärkeintä.”

Scroll to Top